MônFM listen online

Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys Môn, Gwynedd, Chonwy a Gogledd Orllewin Cymru yn yr hyn ydyw. Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill.

Radio contacts

Address: 12, Ffordd yr Efail, Llangefni, Anglesey, LL77 7ER.

Phone: 01248 722224

Email:

Genres: pop talk oldies


Thank you. Your review has been sent and will be published after verification.
Loading...